Akupunktura – misticizam pod plaštom medicine

by in Vesti o zdravlju 7. marta 2018.

Prema kineskoj tradiciji, otkriveno je da su ratnici koji bi bili ranjeni strelom u određena anatomska mesta dobijali anesteziju ili utrnulost na drugim mestima u telu. Tokom perioda od 1500 godina, sastavljen je pisani pregled akupunkturne prakse i objavljen pod naslovom „Nei Čing”. Prvi od ovih 34 tomova napisanje pre 4000 godina. Iz iskustva ranjenih ratnika razvio se koncept da veličina rane ne utiče na efikasnost terapije ubodima ili akupunkture. Stoga je bilo moguće koristiti pribor od kamena koji je bio tanji i manji po veličini od strela, što je činjenica koja mora da je ohrabrivala pacijente. Vremenom je pribor od kamena zamenjen drvetom ili bambusom. Kasnije su korišćene metalne igle, što je terapiju učinilo još efikasnijom. Iako je akupunktura imala dug istorijat u Kini, u periodu od 1929-1958 stavljena je van zakona. Na insistiranje supruge predsednika Maoa, ponovo je stekla naklonost politike u previranjima tokom „kulturne revolucije”.

Akupunktura – umeće lečenja ubodima igle u odredjenim tačkama na telu. Smatra se da je akupunktura efikasna time što „deblokira” smetnje unutar spoljašnjeg energetskog sistema. Ovaj koncept je potpuno nepovezan sa anatomskim nervnim sistemom, venama, arterijama i limfnim čvorovima, što su pažljivo dokumentovali naučnici svih naroda i religija po kliničkim centrima širom sveta. Za razliku od anatomskih saznanja, energetski sistem akupunkture je sličan „auri” iz hinduističkog sistema, o čemu smo govorili u prethodnom poglavlju. „Teorija koja stoji iza akupunkture je da u telu postoje dvostruki tokovi energije zvani ‘jin’ i ‘jang’, a koje obuhvata sveopšta koncepcija energije poznata kao ‘či’ ili ‘životna snaga’”.1 Kao i sa sistemom čakri, ova energija se posmatra kao deo sveprožimajuće univerzalne sile koja je nastala iz kosmičkog „mesta koje je tamo negde”. Jang je potekao iz Sunca i zvezda i predstavlja se kao dominantno, dobro, pozitivno i muško. Kao njemu suprotstavljena sila, jin je potekao iz zemlje i Meseca i predstavljen je kao zlo, negativno i žensko.

Prema ovom teorijskom sistemu, večna potraga za mirom, zdravljem i srećom, kako za pojedinca, tako i za svemir, predstavlja ravnotežu ove dve suprotstavljene sile. Izgleda čudno to što mnoge ljude privlače tehnike sa malo ili nimalo veze sa fiziologijom, stvorene u spiritistickoj kulturi i što mnogi prihvataju laži istočnjacke filozofije zasnovane na pokušaju da se u ravnotežu dovedu suprotnosti.. Na površini tela je ova energetska sila navodno organizovana u 24 kanala ili meridijana koji se protežu po dužini tela, od glave do prsta na nozi. Ovi meridijani odgovaraju unutrašnjim organima opšte poznate anatomije (to jest, pluća, stomak, srce, itd.).

Međutim, postoji nekoliko prilično neobičnih celina kao što su „trostruki grejač” i „cirkulacija”, koji se ne uklapaju ni u jedan poznati anatomski deo tela! Ljudima odgovara da ovu činjenicu zanemare prilikom većine savremenih diskusija na ovu temu. Duž meridijana postoje tačke „niskog otpora”, a to su zapravo, akupunkturna mesta. Ona se stimulišu tupim pritiskom, pomeranjem mehaničkih igli, električnom strujom i paljenjem delova lišća ili mešavine lekovitih trava. Tradicionalno postoji više od 800 akupunkturnih tačaka, mada savremeni terapeuti „otkrivaju” i nove. Izgleda da broj tačaka koje su potrebne za anesteziju prilično varira. Standardna torakotomija, koja otvara grudni koš putem zasecanja dugačkog 15-20 cm i uklanjanja rebra, obično zahteva 18 mesta. Međutim, u skorije vreme neke hirurške klinike sada koriste samo jedno. U nekim slučajevima se igle uopšte ni ne koriste za totalnu anesteziju. Ovakvo ogromno variranje u tehnici svakako da povlači pitanje subjektivnosti i prilično se ne uklapa sa fiziologijom.

Prema kineskom učenju, čak i spoljašnje uho predstavlja čitavo telo u „mikrokosmosu” i može se koristiti za dijagnozu i lečenje. Tvrdi se da se meridijanske linije uklapaju u anatomske i fiziološke principe; međutim, nisu izneti ozbiljni dokazi koji bi dokumentovali ovu pretpostavku. Uprkos ovim slabostima i nedostatku racionalnog fiziološkog objašnjenja, akupunktura ipak funkcioniše u nekim slučajevima.

Izvestan procenat ljudi koji dobijaju ovakav tretman će imati dovoljno anestezije za hirurški zahvat. Pacijenti koji su prilično stoički i pasivni biće mnogo prilagodljiviji na ovaj oblik terapije nego oni koji su nezavisniji i agresivniji. Iz ovog razloga je malo verovatno da će anestezija uz pomoć akupunkture ikada preći u širu upotrebu u hirurškim procedurama u zapadnom društvu, čak i ako se možda prihvata kao „rekreativna medicina” ili kao oblik društvene terapije.

Dr Džon de Romane (John de Romanett) u svojoj knjizi Akupunktura, mesmerizam i hipnoza (Acupuncture, Mesmerism and Hypnotism) iznosi jake tvrdnje da postoji odnos između akupunkture i hipnoze punkture i hipnoze. Njegova teza se zasniva na konceptu jednoličnih, ponavljajućih stimulacija putem igala, električne struje ili zvuka. On ukazuje na to da se čak i životinje mogu hipnotisati i dovesti pod anesteziju putem ovih metoda.Njegova zapažanja povrđuje Dr Vilijem Krejper (William Kraper), a objavljene su u časopisu Journal of the American Medical Association od 15. maja 1972.

Izgleda čudno to što  ljude privlače tehnike sa malo ili nimalo veze sa fiziologijom, stvorene u spiritističkoj kulturi, a kojima se u velikoj meri bave oni koji veruju i promovišu antibiblijsku filozofiju. Ali zaista je tako! I mnogi ljudi se otvaraju za laži istočnjačke filozofije zasnovane na pokušaju da se u ravnotežu dovedu suprotnosti, kao što su dobro i zlo, ili muško i žensko.

Važno je ipak istaći da postoje prave, fiziološke metode koje koriste fizioterapeuti i drugi lekari, a kojima se stimulišu nervi u organizmu i stvarno blokiraju putanje bolova. Ovi lekari ne pokušavaju da „dovedu energije u ravnotežu”. Za razliku od toga, stimulacija nerava u telu može da blokira osećaj bola i od velike je pomoći kod mnogih problema sa hroničnim bolovima. Primerza ovu metodu je nervni stimulator koji radi kroz kožu. Protiviritacija sa masažom takođe ilustruje isti metod. Kao što je često slučaj, laž stoji veoma blizu istine.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

    Korpa