Slobodni radikali – šta su i kako nastaju?

by in Vesti o zdravlju 22. novembra 2018.

Slobodni radikali su neuravnoteženi molekuli. Svaki molekul se sastoji iz jezgra od protona i neutrona koje je okruženo elektronima. Ti elektroni kruže po orbitama oko jezgra i takvi elektroni, u živim organizmima, se obično nalaze u parovima. Međutim, neki molekuli imaju elektrone koji nisu u paru, zvane “nespareni elektroni”. Ti molekuli se zovu “slobodni radikali”Nespareni […]

    Korpa